Kennis-maken of inschrijven

Ervaringsgericht Onderwijs

Vanaf januari 2019 is het voltallige team van de Kameleon bezig geweest om een helder beeld te krijgen van het soort onderwijs dat bij de Kameleon en haar kinderen past. Geen eenvoudige klus, maar samen zijn we tot een duidelijke visie en de vijf pijlers gekomen.

Vanaf schooljaar 2019-2020 werken we in vier jaar tijd, stap voor stap aan een grote verandering in ons onderwijs. Met het onderwijsconcept ‘ervaringsgericht onderwijs’ hebben we een goede basis in handen om de vijf pijlers te verwezenlijken.

 

Kameleon 03Deze keuze betekent een verschuiving van de focus op het eindresultaat naar een focus op het proces. Dit betekent niet dat er niet meer doelgericht gewerkt wordt. Integendeel! Je werkt juist met concrete doelen, maar procesgericht werken werkt vanuit het principe dat je veel leert van de fouten die je onderweg maakt. Samen met de leerkracht formuleert het kind doelen en daarbij behorende leeractiviteiten voor zichzelf. In een één-op-één gesprek (de ervaringsgerichte dialoog) wordt er gekeken naar de voortgang. Alles met een sterke planmatigheid. De ontwikkeling van kinderen wordt bijgehouden in een (rap)portfolio. Voor de Kameleon betekent ervaringsgericht onderwijs een vergroting van de zelfstandigheid van de kinderen. Iets wat niet alle kinderen nu gewend zijn. We leren de kinderen dan ook in kleine stapjes een zelfstandige, actieve en gemotiveerde leerhouding aan.

 

Kameleon 19De pijler milieuverrijking is een belangrijk onderdeel van het ervaringsgericht onderwijs. De inrichting van het schoolgebouw en het schoolplein wordt anders. Uitdagende hoeken, werkplekken voor zelfstandig- of groepswerk en een groen plein waar van alles te ontdekken valt. Maar kinderen gaan er ook op uit. Naar het bos, de hei of de stad, want daar stikt het ook van de leermogelijkheden. Er wordt op bepaalde momenten in ateliers/workshop-vorm gewerkt. Kinderen leren daar ook hun niet-cognitieve talenten kennen. 
De betrokkenheid is torenhoog en hierdoor zullen de uiteindelijke leeropbrengsten ook hoger zijn! Als je vanuit interesse en met plezier werkt leer je immers sneller en meer. De school kent een coördinator ervaringsgericht onderwijs die een belangrijke rol heeft in deze ontwikkeling.


Het traject tot ervaringsgerichte school wordt in gezamenlijkheid met peuteropvang de Schatkist van Puck en co gedaan opdat de doorgaande lijn van peuter- naar basisschool gewaarborgd blijft.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren