Kennis-maken of inschrijven

Privacy

Op de Kameleon gaan we zorgvuldig om met de privacy van leerlingen. Onze privacyverklaring en het privacyreglement zijn te lezen op de website van Scholengroep Veluwezoom. In het reglement leest u hoe wij als school omgaan met leerlinggegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.

 

Toestemming van ouders 

 

Via foto’s en soms video-opnamen houden wij ouders en familieleden op de hoogte van activiteiten op school. Soms publiceren we foto’s op de website, op social media accounts of in andere uitingen van school. Jaarlijks en bij aanmelding van een kind, vragen wij ouders toestemming om beeldmateriaal van hun kind(eren) te publiceren.

 

Tips

School is niet verantwoordelijk voor door anderen gepubliceerde foto’s of video’s. Voor foto’s en video’s die u maakt tijdens activiteiten binnen de school vragen wij u rekening te houden met de volgende zaken

  • wees terughoudend met het maken van foto’s en video’s;
  • maak foto’s en video’s alleen voor eigen gebruik;
  • zet geen foto’s en video’s op publiekelijk toegankelijke websites of social media van kinderen van andere ouders;
  • maak overzichtsfoto’s, waar individuele kinderen niet of nauwelijks te herkennen zijn;
  • maak een close-up alleen van je eigen kind;
  • maak geen foto’s van kinderen waar je eigen kind niet op staat.
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren