Kennis-maken of inschrijven

Oog voor ieder kind

Wij zijn trots op het zorgsysteem. Bij de Kameleon houden wij elk kind scherp in de gaten: lukt het leren goed, zit het kind lekker in zijn vel, zijn er vragen vanuit de thuissituatie?

 

Goede zorg en begeleiding begint in de klas, ons superteam doet er elke dag haar best voor. Alle kinderen worden vaak en intensief besproken. De lijntjes met de ouders zijn kort, zij zijn betrokken bij wat er speelt. Er is interne begeleiding beschikbaar, leerlingen kunnen op school logopedie volgen of ondersteuning krijgen bij dyslexie. Ook de arrangementen van PassendWijs organiseren wij zoveel mogelijk in school.

 

Het team heeft goede contacten met externe deskundigen die weten hoe kinderen zich goed kunnen ontwikkelen. Speciaal is ook ons contact met sleutelfiguren in de wijk, zoals de wijkcoach en jongerenwerker.

 

Vraagbaak voor ouders

Een prettige thuissituatie helpt om in de klas goede resultaten te halen. Zijn er vanuit thuis vragen, zijn wie hier altijd bereid om zelf hulp te bieden of te zoeken naar de juiste hulp.  

 

Meer weten

Elk kind heeft recht op passend onderwijs. Bij ons regionale samenwerkingsverband PassendWijs is informatie beschikbaar. In de schoolgids staat meer uitleg over onze leerlingzorg en begeleiding.

Wat biedt onze school precies wel aan, en wat niet? Lees het in het Schoolondersteuningsprofiel 2022-2023.

Schoolgids De Kameleon

Van de Kameleon

 

 

obs De Kameleon Velp

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren