Kennis-maken of inschrijven

Goed contact met ouders is een sleutel tot succes

Basisschool De Kameleon wil ouders goed en tijdig informeren. Er is veel overleg tussen ouders en het team.

 

Wij wisselen informatie uit in de schoolapp en schoolgids. Elk schooljaar begint met een startgesprek en er zijn contactgesprekken door het jaar heen. Ouders zijn welkom op bijzondere gebeurtenissen zoals het themaproject, kerstproject en in loop van het nieuwe (school) jaar.

 

Oudervereniging

obs De Kameleon VelpBij het voorbereiden en uitvoeren van activiteiten en feesten is de oudervereniging van De Kameleon onmisbaar. De oudervereniging bestaat uit ouders en een teamlid.  

 

Medezeggenschap

Iedere basisschool in Nederland heeft een medezeggenschapsraad. Hierin zitten twee leerkrachten, twee ouders en de directie. Zij bespreken zaken die te maken hebben met het beleid van de school.

 

#VOORONZEKINDEREN

  • In het project #vooronzekinderen denken ouders actief mee over wat er beter kan in school.
  • School is ook een vraagbaak voor ouders. Zij kunnen bij de leerkracht terecht met vragen over de opvoeding, de ontwikkeling van het kind, of als het thuis niet lekker loopt. De leerkracht denkt mee of verwijst door naar andere deskundigen.

Lees meer in de schoolgids.

obs De Kameleon Velp  

"De oudervereniging is erg waardevol voor onze school!"

 

Marc Nieuwland

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren