Kennis-maken of inschrijven

Goed contact met ouders is een sleutel tot succes

Basisschool De Kameleon wil ouders goed en op tijd informeren. Er is veel overleg tussen ouders en het team.

 

Wij wisselen informatie uit in de schoolapp Schoudercom en in de schoolgids. Elk schooljaar begint met een startgesprek en er zijn contactgesprekken door het jaar heen. Ouders zijn altijd welkom op school voor vragen over schoolzagen of opvoedvragen voor thuis. Daarnaast zijn er ook door het jaar heen activiteiten waar ouders bij aanwezig mogen zijn. Ook zijn er open lessen waarin u mee kunt kijken in de klas van uw kind(eren).

 

Oudervereniging

obs De Kameleon VelpBij het voorbereiden en uitvoeren van activiteiten en feesten is de oudervereniging van De Kameleon onmisbaar. De oudervereniging bestaat uit ouders en teamleden.

 

Medezeggenschap

Iedere basisschool in Nederland heeft een medezeggenschapsraad. Hierin zitten twee leerkrachten, twee ouders en de directie. Zij bespreken zaken die te maken hebben met het beleid van de school.

 

#VOORONZEKINDEREN

In het project #vooronzekinderen denken ouders actief mee over wat er beter kan in school. Deze samenwerking met ouders is een goed voorbeeld van hoe wij op school IkJijWij vorm geven.

 

Lees meer in de schoolgids.

obs De Kameleon Velp  

"De inzet van onze oudervereniging is echt goud waard voor de school. Maar ook voor de ontwikkeling van de kinderen zoeken we de samenwerking met ouders. Zij zijn immers de experts op het gebied van hun eigen kind."

 

Marc Nieuwland, voormalig adjunt-directeur

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren