Kennis-maken of inschrijven

Een paar van onze thema's, projecten en activiteiten

Wij werken procesgericht
Wij werken procesgericht
Op de Kameleon wordt procesgericht gewerkt. Dit betekent dat de focus niet ligt op het eindresultaat maar op het proces. Door procesgericht te werken wordt de zelfstandigheid van de kinderen vergroot. Dit betekent niet dat er niet meer doelgericht gewerkt wordt. Integendeel! Je werkt juist met con
28 november
Lees verder
Muziekles
Muziekles
Sinds twee jaar werken wij aan het project muziekimpuls. Met subsidiegeld van de overheid kunnen we in totaal drie jaar lang investeren in muzieklessen van een muziekdocent: juf Marjolein. Lessen voor de kinderen, maar ook voor het team! Het is de bedoeling dat de teamleden aan het einde van het
11 februari
Lees verder
#vooronzekinderen
#vooronzekinderen
Met het project #VOORONZEKINDEREN willen we de samenwerking met ouders en school optimaliseren. Er is een projectgroep samengesteld van ouders en teamleden. Samen, want we doen het immers...voor onze kinderen. Sinds de projectgroep is opgericht is er al veel gebeurd. Zo zijn er meerdere werkgroe
11 februari
Lees verder
Snappet, werken met een tablet
Snappet, werken met een tablet
Tegenwoordig is de digitalisering van de onderwijs meer en meer te zien. Bij ons op school werken alle kinderen vanaf groep 4 tijdens de lessen niet meer in een schrift, maar op een tablet. Met het programma Snappet maken de kinderen de opgaven. Grote voordeel is dat de kinderen meteen feedback kr
11 februari
Lees verder
Kwink
Kwink
In het schooljaar 2018-2019 zijn we gestart met een nieuwe methode voor sociaal emotioneel leren. De methode heet KWINK. De lessen uit de methode richten zich op de sociale interactie tussen kinderen. Hoe los je bijvoorbeeld een ruzie op een goede manier op? Maar ook, hoe kan ik aan een ander zien
8 februari
Lees verder
Brede School
Brede School
In het mooie gebouw van basisschool De Kameleon zijn meer partners gehuisvest die zich bezighouden met opgroeiende kinderen. De peuterspeelzaal en naschoolse opvang bijvoorbeeld, net als het jongerenwerk, buurthuis De Poort, schoolmaatschappelijk werk en de wijkcoach. Ook logopediepraktijk ‘Renes’
28 januari
Lees verder
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren