Kennis-maken of inschrijven

Enkele thema's, projecten en activiteiten

Wij laten graag wat meer zien van enkele thema’s, projecten of activiteiten van openbare basisschool De Kameleon. Door het jaar heen beleven de leerlingen allerlei leuke activiteiten. Bij "nieuws" staan de laatste nieuwsberichten.

Bieb op school!
Bieb op school!
Bij ons op school hebben wij een eigen bibliotheek. De groepen 1 t/m 8 en de peutergroep maken er gebruik van. Ieder kind heeft een eigen bieb-pas om een boek te lenen voor school en thuis. Elke week helpen de bieb-ouders de kinderen een boek uit te kiezen voor in de klas, maar ook voor thuis. Met een ruime keuze aan boeken in onze bieb is er aandacht voor leesplezier op school en thuis. Wij vinden het belangrijk dat kinderen door het lezen van boeken naast het lekker lezen zich ontwikkelen op het gebied van o.a. taal, maar ook de sociale ontwikkeling. Wie goed leest en verhalende en informatieve teksten begrijpt, kan kennis opdoen en zich ontwikkelen. Wie leest, leert de wereld! Lezen is superleuk en belangrijk! Ga terug naar 'Uitgelicht'
7 maart
Lees verder
Wij werken procesgericht
Wij werken procesgericht
Op de Kameleon wordt procesgericht gewerkt. Dit betekent dat de focus niet ligt op het eindresultaat maar op het proces. Door procesgericht te werken wordt de zelfstandigheid van de kinderen vergroot. Dit betekent niet dat er niet meer doelgericht gewerkt wordt. Integendeel! Je werkt juist met concrete doelen, maar procesgericht werken werkt vanuit het principe dat je veel leert van de fouten die je onderweg maakt. Samen met de leerkracht formuleert het kind doelen en daarbij behorende leeractiviteiten voor zichzelf. In een één-op-één gesprek (de ervaringsgerichte dialoog) wordt er gekeken naar de voortgang. De ontwikkeling van kinderen wordt bijgehouden in een (rap)portfolio. De pijler milieuverrijking is een belangrijk onderdeel van het procesgericht werken. De inrichting van het schoolgebouw en het schoolplein wordt anders. Uitdagende hoeken, werkplekken voor zelfstandig- of groepswerk en een groen plein waar van alles te ontdekken valt. Maar kinderen gaan er ook op uit. Naar het bos, de hei of de stad, want daar stikt het ook van de leermogelijkheden. Er wordt op bepaalde momenten in ateliers/workshop-vorm gewerkt. De betrokkenheid is torenhoog en hierdoor zullen de uiteindelijke leeropbrengsten ook hoger zijn! Als je vanuit interesse en met plezier werkt leer je sneller en meer. Ga terug naar 'Uitgelicht'
28 november
Lees verder
Muziekles
Muziekles
Sinds twee jaar werken wij aan het project muziekimpuls. Met subsidiegeld van de overheid kunnen we in totaal drie jaar lang investeren in muzieklessen van een muziekdocent: juf Marjolein. Lessen voor de kinderen, maar ook voor het team! Het is de bedoeling dat de teamleden aan het einde van het project voldoende tools in handen hebben om zelfstandig de muzieklessen te verzorgen. Hard werken tijdens de muziekles Ga terug naar "uitgelicht".
11 februari
Lees verder
#vooronzekinderen
#vooronzekinderen
Met het project #VOORONZEKINDEREN willen we de samenwerking met ouders en school optimaliseren. Er is een projectgroep samengesteld van ouders en teamleden. Samen, want we doen het immers...voor onze kinderen. Sinds de projectgroep is opgericht is er al veel gebeurd. Zo zijn er meerdere werkgroepjes ontstaan waarbij ouders betrokken zijn. Denk aan het project de Bieb op school. Ook hebben we de keuze gemaakt om aan het begin van het schooljaar al kennismakingsgesprekken te voeren met ouders én kinderen samen. Daar praten we niet over toetsen of rapporten, maar maken we kennis met elkaar. Er is ruimte voor vragen en voor het maken van afspraken over communicatie in het komende jaar. De reacties van ouders, kinderen en teamleden zijn positief! Ga terug naar "uitgelicht".
11 februari
Lees verder
Snappet, werken met een tablet
Snappet, werken met een tablet
Tegenwoordig is de digitalisering van de onderwijs meer en meer te zien. Bij ons op school werken alle kinderen vanaf groep 4 tijdens de lessen niet meer in een schrift, maar op een tablet. Met het programma Snappet maken de kinderen de opgaven. Grote voordeel is dat de kinderen meteen feedback krijgen op wat ze doen en leerkrachten in één oogopslag kunnen zien bij wie en bij welke opgave ze extra moeten ondersteunen. Dankzij de mogelijkheid om voor iedere leerling individueel in te spelen op hoe ze de opgaven hebben gemaakt, kunnen we een gepersonaliseerd werkpakket voor kinderen bieden. Snappet blijft voortdurend in ontwikkeling en daarmee wordt het aanbod steeds beter. We vinden het belangrijk dat naast het werken op de tablet kinderen ook nog gewoon blijven schrijven. Daarom blijft het schrijfonderwijs een belangrijk onderdeel van ons lesprogramma. Ga terug naar "uitgelicht".
11 februari
Lees verder
Kwink
Kwink
In het schooljaar 2018-2019 zijn we gestart met een nieuwe methode voor sociaal emotioneel leren. De methode heet KWINK. De lessen uit de methode richten zich op de sociale interactie tussen kinderen. Hoe los je bijvoorbeeld een ruzie op een goede manier op? Maar ook, hoe kan ik aan een ander zien hoe hij of zij zich voelt? En, hoe kan ik zelf aangeven hoe ik me voel zodat een ander daar rekening mee kan houden?Het is natuurlijk niet de bedoeling dat deze dingen alleen maar tijdens de lessen van KWINK aan de orde komen. Het gaat om het sociale klimaat op de hele school, de hele dag door. Naast de lessen zullen we de komende tijd dan ook meer en meer invloed van KWINK bemerken door de school heen. Ga terug naar "uitgelicht".
8 februari
Lees verder
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren