Kennis-maken of inschrijven

Openbare brede basisschool voor Velp en Arnhem

Op de Kameleon werken heel goede en enthousiaste leerkrachten. Kinderen leren er ongelooflijk veel.

 

De kleuters leren en ontdekken al spelend. Met de methode ‘Onderbouwd’ wordt er aangesloten bij de ontwikkeldoelen van de kinderen. Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen vakken als rekenen, lezen, taal en spelling, woordenschat, schrijven, wereldoriëntatie, Engels, cultuureducatie, levensbeschouwing en bewegingsonderwijs.

 

Kameleon 09De juffen en meesters kijken bij ieder kind: waar liggen de talenten? Zowel in de cognitieve als in de sociaal-emotionele ontwikkeling. Wij geven elk kind de hulp en ondersteuning die het nodig heeft om zich te ontplooien. Rust en regelmaat geven houvast. De klassen zijn klein, alle kinderen spelen en werken veel samen.  

 

Een prettige sfeer in school vinden wij belangrijk. Wij zijn een open, toegankelijke basisschool, gericht op overleg en samenwerking. Dat komt bijvoorbeeld naar voren binnen het project #vooronzekinderen waar een werkgroep van ouders en teamleden overlegt en afspraken maakt over allerlei zaken rondom school. Daarnaast merk je het ook aan goed contact met alle ouders en de bloeiende oudervereniging. We zijn actief in de wijk. Hoe? Een voorbeeld: de kinderen bakken koekjes voor onze gezellige buren! De samenwerking met ouders en onze rol in de wijk doen wij vanuit ons IK JIJ WIJ principe. (lees hier meer over ikjijwij)

 

Extra’s van de brede school

Dat we een brede school zijn heeft veel voordelen, zoals:

  • logopediepraktijk op school;
  • kinderopvang Puck en co (peuteropvang en buitenschoolse opvang);
  • opvang voor of na schooltijd;
  • huiswerkbegeleiding;
  • ‘second house’ als tweede huiskamer.

De Kameleon is voor elk kind een sterke basis om op te groeien.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences