Kennis-maken of inschrijven

Rust in de klas, samen werken en veel aandacht voor taal

Hoe gaan wij te werk? Van elk kind weet het team wat de leerdoelen en uitdagingen zijn. De juf of meester betrekt het kind waar mogelijk bij zijn leerdoel want hierdoor weet een leerling beter waar hij of zij mee bezig is en gaan de resultaten omhoog. Ook zetten wij binnen de instructie volgens het IGDI-model coöperatieve werkvormen in en krijgt elke groep intensief woordenschatonderwijs.

 

Coöperatieve werkvormen

Een goede manier om kinderen bij de les te houden én ze gemotiveerd te houden, is door ze te laten samenwerken. Wij gebruiken zoals dat heet coöperatieve werkvormen. Leerlingen helpen elkaar. Samenwerken motiveert; kinderen zetten een tandje bij. Je kan het meten: de leerresultaten nemen toe! Daarom geloven wij in deze werkwijze.

 

Woordenschat

obs De Kameleon VelpOveral heb je woorden nodig: bij de boodschappen, sociale contacten, reizen, werken, rekenen ... alles. Woorden en taal helpen om je plekje in deze maatschappij te veroveren. Van kleuters tot groep acht-leerlingen: op de Kameleon oefent iedereen met woorden en taal, in spelvorm en elke dag. Kinderen kunnen de woordmuur en woordclusters wel dromen! De methode ‘Met Woorden in de Weer’ is bewezen succesvol.  

Het team van De Kameleon is expert in het werken met kinderen die moeite hebben met taal en woordenschat. Die investering leidt naar taalsterke kinderen. Lees meer in de schoolgids.

 

obs De Kameleon Velp

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren